Dog $

__________________$$$$__________$$$$
________________$$__________________$$$$
______________$$________________________$$$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________ $$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________ $$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$___________ __$$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$___________ ____$$
______$$___$$________________________$$___________ ____$$
______$$____$$_______________________$$___________ __$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________ $$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$ $
__________$$_________________________$$___________ $
__________$$__________$$___________$$_____________ $$
________$$__$$________$$_________$$_______________ $$
______$$____$$__________$$_______$$_______________ $$
______$$____$$____________$$___$$_________________ $$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________ $$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________ $$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________ $$
____$$______$$________$$_______________$$_________ _$$
____$$______$$________$$_______________$$_________ ___$
_$$$$_______$$________$$_______________$$_________ ___$$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$_________ ___$$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$_________ ___$$
_$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$________ ___$$
____$$______$$________$$______$$_______$$_________ __$$
____$$______$$________$$_____$$________$$_________ __$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_______ __$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_______ __$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$_______ ___$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$_______ ___$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$_____ ____$
_$$$$$$$___________$$______________________$$_____ ___$$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$_____ _____$$
______$$$$__$___$__$$______________________$$_____ _______$
_______$$___$___$__$________________________$$_$__ $$__$$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_ $$__$$_$$
_______________________________________________$$$ _$$__$$$
________________________________________________$$ $$$

Không có nhận xét nào: